Brand-new UI

Giao diện mới của Zing Chat. UI
1.
Avatar: đây là nơi hiển thị avatar nhỏ đại diện cho bạn, avatar này sẽ hiển thị trong friend list của mọi người. Xem chi tiết cách upload avatar tại đây.
2. Status: Nhấp vào nơi hiển thị status để nhập status có dấu những điều bạn muốn mọi người đọc được.
3. Zing Mail: nhấp vào biểu tượng để mở hộp mail của bạn tại Zing Mail.
4. Mini Home Page: xem các thông tin mới nhất của cộng đồng Zing
5. Skin nền: Chỉnh sửa và chọn skin nền
6. Nhập thông tin tìm kiếm: Tìm kiếm nickname của bạn bè trong friend list
7. Danh sách bạn bè
8. Danh sách các nhóm
9. Những người bạn vừa chat gần đây
10. Yahoo Chat: chi tiết tại đây.
11. Các biểu tượng liên kết đến các website của cộng đồng Zing: Zing Forum, Zing City, Zing MP3, Zing Movie .
12. Quản lý tab biểu tượng: nơi bạn điều chỉnh các biểu tượng, thứ tự ưu tiên.
Chọn biểu tượng cần để hiển thị hoặc ẩn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên với chọn lựa “Trên/Dưới”

UI

13. Menu tùy chọn các điều chỉnh.

UI

14. Zing Play: nhấp vào biểu tượng liên kết đến trò chơi trực tuyến Zing Play
15. Zing Download: chi tiết tại đây
16. Quản lý các ứng dụng: điều chỉnh hiển thị hoặc không hiển thị các chức năng tích hợp.
Nhấp chọn nút “Tắt/Bật”

UI


17.Thiết lập: cửa sổ quản lý các thiết lập sẽ được mở ra. Xem chi tiết các thiết lập

18.Quản lý tin nhắn: nhấp đôi vào biểu tượng, cửa sổ quản lý tin nhắn xuất hiện với đầy đủ tên của những người bạn từng chat.Nhấp đôi vào nickname người bạn muốn coi lại thông tin chat. Lập tức những đoạn hội thoại sẽ được hiển thị

UI

19.Tìm bạn: xem chi tiết tại đây.